Nanette van Geloven


Tergooi
Hilversum
Nederland


Dr. A.A.W. van Geloven is sinds 2006 werkzaam als gastro-intestinaal en oncologisch chirurg in het ziekenhuis "Tergooi" in Hilversum. ZijĀ opgeleid in het AMC (Zwolle/Leuven/OLVG) en gepromoveerd in 2000. Zij is bestuurslid WCP (werkgroep coloproctologie)